Kuzeyses Gazetesi > Beşikdüzü Haber

Beşikdüzü Haber | Vakfıkebir, Görele, Eynesil, Şalpazarı ilçelerinden yayın yapan Trabzon haber sitesi

1935 YILINA AİT NÜFUS HÜVİYET CÜZDANI

Günümüzde kullandığımız Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının 1935 yılında Nüfus Hüviyet Cüzdanı adıyla mini defter formatında düzenlenmiş halini sizler için fotoğraflayıp hazırladık.

Bu cüzdan Beşikdüzü Resullü Mahallesinden kimlik sahibinin torunu Sami Bektaş eliyle bize ulaşmıştır. Kendisine teşekkür ederiz. Hanife anayla kocası şehit Ömer dedeye Allah’tan rahmet dileriz.

Cüzdanın Başlıkları

1. Aile ismi, yani lakap ve şöhreti
2. Dini, mezhebi, meslek ve içtimai vaziyeti, medeni hali (yani bekâr mı, evli mi, dul mu, boşamış mı, boşanmış mı?), boy, göz, renk, vücutça sakatlığı veya noksanlığı
3. Nüfus kütüğüne yazılı olduğu yeri
4. Ne suretle verildiği (Vakfıkebir Nüfus idaresinden 2.8.935 tarihinde verilmiştir)
5. Soğuk damga pul mahalli
6. Medeni ve şahsi ahvalindeki tebeddülat
7. Yer değiştirme vakalarının yazılacak yeri
8. İlk yoklama (okuyup yazması, tahsil derecesi, oturduğu yer, sanat ve mesleği)
9. Medeni ve şahsi ahvalindeki tebeddülat
10. Yer değiştirme vakalarının sütunu (yoklamasını kendisi mi, başkası mı yaptırdığı)
11. Son yoklama sütunu ( beden muayene neticesi, bedenin kabiliyetine nazaran sağlam, sakat veya çürüğe mi ayrıldığı, tam veya kısa hizmete tabi olduğu, çektiği kura numarası)
12. Son yoklaması ile celbü sevk arasındaki sıhhî ve sair sebeple tebeddülat hanesi, celbü sevk ve bedeli nakdi hanesi, bedel vermişse kaç taksitte verdiği ve taksitlerin makbuz tarihi ve numarası ile emval
13. Muvazzaflık devrine ait sütun (kolordu, fırka, alay, tabur ve bölüğü, rütbesi, varsa mücazatı, kıta hizmetinde istihdam biçimi, firarına ait vukuat, izin tarihi ve müddeti, tebdil-i hava tarihi ve müddeti, terhis tarihi, hin-i terhiste beraber götürdüğü eşya)
14. İhtiyata naklinden ihracına kadar cari muamelatı (19 lira, 81 kuruş ikramiyesi)
15. Damga pulu
16. Mühür: T.C. Trabzon Vilayeti Vakfıkebir Kazası Nüfus Müdürlüğü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gülay Harita Kadastro
Kule Rezidans
Elit Lastik
Naninos Pizza
Hedef Bilgisayar